Rådgivning: Skatt - Avgift - Økonomi
Gjennom regnskapsføringen får vi et veldig godt innblikk i bedriftens daglige liv og virke, og gjennom stadig kontakt og samtaler med eierne, kan vi fortløpende gjennom året gi bedriften gode bedriftsøkonomiske og skattemessige råd.
Vi driver også med rådgivning basert på enkeltoppdrag ut fra behov for finansiering, refinansiering og omstrukturering av bedriften.
Vi hjelper også privatpersoner som vil ha hjelp til å fylle ut/ sjekke sin personlige selvangivelse

Regnskap/Årsoppgjør 
Det finnes mange rimelige regnskapsprogrammer på markedet, og markedsføringen av disse gir fort inntrykk av at regnskapsføringen er noe man enkelt og greit kan fikse selv på en liten kveldsstund. Det er det nok også hvis man kan regnskapsloven, merverdiavgiftsloven, er inneforstått med kravene til dokumentasjon etc., og bruker masse tid på å holde seg oppdatert på dette.

Men vårt motto er: 
Driv med det du kan, så kan vi ta oss av regnskapet ditt, for det kan vi.
Det koster penger å bruke regnskapsfører, men vi vil påstå at dette får man tilbake fordi regnskapsføringen er tidkrevende og man tjener mer penger på det man kan.
I tillegg til dette er det sannsynligvis en del skattefradrag man går glipp av fordi man ikke kan loven godt nok.

Vi kan tilby:
Fakturering, lønnsføring, bilagsbehandling, mva behandling, etc. Og alt sydd sammen i et endelig årsoppgjør med ligningspapirer og rapportering til revisor og Brønnøysund.
Det er gjennom stadig kontakt med bedriften og regnskapet gjennom året vi kan produsere det beste årsoppgjøret.

Valg av selskapsform:
I etableringsfasen er det mange spørsmål som dukker opp.

  • Hvordan komme i gang ?
  • Hvordan sette opp budsjett ?
  • Reiseregning
  • Kan man få etableringstilskudd fra det offentlige?
  • Hvor skal jeg henvede meg ved evt. finansiering?
  • Hvilke rettigheter og plikter har jeg som næringsdrivende?
  • Skal bedriften registreres i Brønnøysund?
  • Hvilken selskapsform skal jeg velge, AS, ANS, Enkeltmannsforetak? etc. etc.

Vi har mye erfaring og kunnskap med alt dette, og gir rådgivning og hjelper deg som nyetablerer gjennom den papirmølla som det kan være å skulle starte firma.