Alle våre lønnstjenester kan settes sammen etter dine behov:

  • Registrering av ansatte i offentlige register
  • A – ordningen
  • Reiseregning
  • Bilgodtgjørelse
  • Lønnsutbetaling
  • Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
  • Skatt og avgifts oppgjør
  • Refusjon av sykepenger
  • Veiledning vedr Nav, ferieloven, sykepenger, permisjonsregler.

Vi fører lønn i Visma Lønn