Dette omfatter føring av alle typer regnskap i henhold til lovbestemte krav og etter god regnskapsskikk både for næringskunder, lag og foreninger. Dette inkluderer også årsoppgjør med alle ligningsoppgaver og innsendelse av offisielt regnskap til finansieringsinstitusjoner og Brønnøysundsregisterene.


Alle merverdiavgiftspliktige forretningsregnskap blir løpende ajourført og avstemt annenhver måned med resultatoppfølging.


Vi kan bistå med opprettelse av selskap og enkeltmannsforetag, der vi kan foreta registrering og utarbeide nødvendige dokumenter.

Vi kjører forretningsregnskapet på Duett og er meget fornøyd med det.