Årsoppgjøret er et viktig verktøy for å få målt selskapets ståsted.

Vi kan ta hånd om skattemelding og årsregnskap med pliktige vedlegg.

Systemet vi bruker her er Total Årsoppgjørsprogram.

Vi også er behjelpelig med skattemelding for lønnstakere og pensjonister.