H. Aukan Regnskap
Startsiden Våre tjenester Om bedriften

Rådgivning: Skatt - Avgift - Økonomi

Gjennom regnskapsføringen får vi et veldig godt innblikk i bedriftens daglige liv og virke,
og gjennom stadig kontakt og samtaler med eierne, kan vi fortløpende gjennom året gi bedriften gode bedriftsøkonomiske og skattemessige råd.

Vi driver også med rådgivning basert på enkeltoppdrag ut fra behov for finansiering,
refinansiering og omstrukturering av bedriften.

Vi hjelper også privatpersoner som vil ha hjelp til å fylle ut/ sjekke sin personlige selvangivelse